Posrečilo se je!

 

Projekt je namenjen za pomoč študentskim družinam ob rojstvu otroka in je nastal v sodelovanju z Otroško trgovino.

V današnjem času odločitev za rojstvo otroka terja velik korak za oba starša, saj je socialni in finančni primanjkljaj čedalje bolj v ospredju. Otrok, ki v odnos prinese nova doživetja, srečo in izredno rahločutnost, zahteva starša povsem zase. Da bi jima lahko finančno skrb vsaj za trenutek zmanjšali, smo se na Društvo novomeških študentov v sodelovanju z Otroško trgovino odločili za projekt, ki omogoča začetno finančno varnost, hkrati pa ga zaznamuje tudi ideja “študenti za študente”, ki v ospredju poudarja medsebojno pomoč, sodelovanje in ustvarjanje skupne prihodnosti.

Vsak študent, ki je član Društva novomeških študentov in ima veljaven študijski status za tekoče leto, se lahko v obdobju treh mesecev pred rojstvom otroka (ob predložitvi materinske knjižice – velja le za matere študentke) do treh mesecev po rojstvu otroka (ob predložitvi rojstnega lista – velja za matere in očete študente) prijavi na razpis za dodelitev bona Otroške trgovine (www.otroska-trgovina.com) v vrednosti 275,00 eur (250,00 eur podarja DNŠ, 25,00 eur pa Otroška trgovina), ki ga lahko po lastni izbiri izkoristi za nakup potrebščin za otroka in mamo. Bon lahko starša prevzameta osebno na Infotočki DNŠ.

Projekt je seveda dobrodelno naravnan, zato je vse,  kar želi Društvo novomeških študentov v zameno za podaritev paketa, fotografijo mlade družinice (za objavo), ki je prejela paket ter udeležbo mamic z njihovimi otroki na naslednji Parkligi, kjer bodo na prijetnem druženju zbrane vse mamice študentke, ki so prejele paket Otroške trgovine.

Na leto DNŠ podari 6 paketov mamicam študentkam, 3 v prvem polletju in 3 v drugem polletju.

 

Na razpis se lahko prosilci prijavijo osebno na sedežu Društva novomeških študentov ali pošljejo potrebne dokumente priporočeno po pošti na Društvo novomeških študentov, Dilančeva 1, 8000 Novo mesto, s pripisom: “Ne odpiraj – Posrečilo se je!”.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti zapisan naslov prosilca.

 

Obvezna potrdila in izjave:

1. Potrdilo o članstvu v Društvu novomeških študentov

2. Potrdilo o status študenta

3. Fotokopije rojstnih listov otrok

4.  Podpisana izjava prosilca o nezaposlenosti

5. Podpisana izjava o številu osebnih računov in o prostovoljnem prilaganju dokazila o osebnih prejemkih, ki so potrebna za ugotavljanje upravičenosti do nepovratne denarne pomoči

6. dokazila bank/-e o vseh nakazilih oz. prejemkih za zadnje tri mesece; (potrdila iz interneta veljajo le v primeru, da so podpisana in ožigosana s strani banke)

 

Darilni bon se podeli na podlagi skupne ocene dokazil in morebitnega individualnega razgovora s prosilcem.

Razpis: prvo polletje

Razpis: drugo polletje

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Košarica
  • Ni izdelkov v košarici.