DNŠ pridobi odločbo Urada za mladino Republike Slovenije, da tudi zakonodajno deluje v javnem interesu na področju mladine.