Skupku zavodov se pridruži še Zavod Situla, ki je danes edini mladinski hostel in študentski dom v Novem mestu.