Vzporedno se društvo razvija glede na povečane potrebe dijakov in študentov in z aktualnimi projekti sledi novim tokovom v študentskem gibanju. Tako se dejavnosti širijo na področju kulture, sociale, športa in založništva. Velikost in zahtevnost projektov pripelje do iskanja novih rešitev pri pravno-formalni ureditvi in logistično-tehnični realizaciji društvenih dejavnosti. Društvo novomeških študentov med iskanjem ustreznih organizacijskih rešitev za večje projekte samostojno ustanovi tri zasebne zavode: Študentski servis, LokalPatriot in Založbo Goga. Zavodi so tako še vedno v študentskih in dijaški rokah, financirajo pa se iz strani društva in iz lastnih sredstev, ki jih pridobijo z lastno dejavnostjo in iz javnih virov. Tak korak je pomenil precendens v slovenskem prostoru in je kmalu postal zgled in reprezentativni vzorec za ostale študentske organizacije po Sloveniji.