Mladi študentje, ki si želijo strukturirano in kakovostno mladinsko organiziranje, ustanovijo Društvo novomeških študentov.

Najdejo se objektivno primerni prostori za delovanje kluba v bivšem domu JLA, sedanjem kulturnem centru Janeza Trdine. Društvo pripravi vse načrte, doseže obravnavo problematike na seji Mestnega sveta in si izbori sklep o dodelitvi prostorov DNŠ in s tem novomeški mladini. DNŠ pripravi finančna sredstva, se posvetuje tudi z MORS, vendar vsi napori in vlaganja propadejo v trenutku, ko Mestni svet iste prostore dodeli novonastali Visoki šoli za upravljanje in poslovanje.