Ustanovi se Infotočka DNŠ, ki predstavlja glavni center informiranja mladih v Novem mestu in kot edina takšna institucija skrbi za transparentnost ter sistematičen prenos informacij.