Vizija

Društvo novomeških študentov bo tudi v prihodnje zvesto sledilo poslanstvu.

Svojo vlogo na področjih delovanja bo društvo krepilo premišljeno in inovativno ter s posluhom za okolico. Novi projekti se bodo uvajali v skladu s potrebami in pričakovanji študentov, ob tem pa si bo društvo prizadevalo, da bo raven razvoja društva med najvišjimi v podobnih organizacijah.

Zadane cilje bo društvo, tako kot doslej, dosegalo z entuziazmom, zagnanostjo ter z domačim, študentskim znanjem.