Društvo novomeških študentov

z vami že od leta 1992

Vabilo na Zbor članov DNŠ, volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS

NOVO MESTO, 02.11.2018

Društvo novomeških študentov vabi vse redne člane na Občni zbor, volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS, ki bodo v soboto, 1. decembra 2018, ob 14.00 uri, v kavarni Hostla Situla.

Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora,
2. Ugotovitev sklepčnosti,
3. Poročilo o delovanju Skupine DNŠ,
4. Volitve v organe društva (upravni odbor, predsednik, nadzorna komisija, disciplinska komisija)
5. Volitve svetnika v Svet ŠOLS
6. Volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS
7. Razno

Vloge za vse kandidature sprejemamo na sedež društva (DNŠ, Dilančeva 1, 8000 Novo mesto) do petka, 23. novembra 2017. Kandidature morajo biti poslane po pošti na zgornji naslov, s pripisom “Kandidatura – UO DNŠ/predsednik DNŠ/nadzorna komisija/disciplinska komisija”.

Po statutu društva lahko za ČLANE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA kandidirajo vsi, ki so v preteklem akademskem letu aktivno sodelovali pri večini projektov društva. Za PREDSEDNIKA DRUŠTVA pa lahko kandidirajo vsi člani upravnega odbora društva.

Kandidatura za upravni odbor društva, predsednika društva, nadzorno komisijo ali disciplinsko komisijo mora vsebovati:

– ime in priimek kandidata
– datum in kraj rojstva
– naslov stalnega prebivališča
– telefonska številka
– letnik in smer študija
– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršnega organa politične stranke ali njenega podmladka
– lastnoročni podpis
– potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu
– življenjepis

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v priponki.
Obrazec za kandidaturo prejmete na Infotočki DNŠ.

Kandidatura za svetnika v Svet ŠOLS mora vsebovati:

– ime in priimek kandidata
– datum in kraj rojstva
– naslov stalnega prebivališča
– telefonska številka
– letnik in smer študija
– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršnega organa politične stranke ali njenega podmladka
– lastnoročni podpis
– potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu

Kandidaturo se vloži preko priloženega obrazca, do sobote, 23. novembra 2018. Kandidatura mora biti poslana po pošti na zgornji naslov, s pripisom “Kandidatura – Svet ŠOLS”
Obrazec za kandidaturo svetnika Sveta Zveze SKIS (http://skis-zveza.si/akti-in-dokumenti/obrazci-in-prijavnice)

Kandidatura za svetnika v Svet Zveze ŠKIS mora vsebovati:

– ime in priimek kandidata
– datum in kraj rojstva
– naslov stalnega prebivališča
– telefonska številka
– letnik in smer študija
– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršnega organa politične stranke ali njenega podmladka
– lastnoročni podpis
– potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu

Kandidaturo se vloži preko priloženega obrazca, do petka, 23. novembra 2018. Kandidatura mora biti poslana po pošti na zgornji naslov, s pripisom “Kandidatura – Svet Zveze ŠKIS”

Obrazec za kandidaturo svetnika Sveta Zveze SKIS (http://skis-zveza.si/akti-in-dokumenti/obrazci-in-prijavnice)

predsednik Društva novomeških študentov,
Jan Kruljac