Društvo novomeških študentov

z vami že od leta 1992

Vabilo na Zbor članov DNŠ, volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS – 9. 11. 2019

NOVO MESTO, 15.10.2019
Društvo novomeških študentov vabi vse redne člane na Občni zbor, volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS, ki bodo v soboto, 9. novembra 2019, ob 14.00 uri, v kavarni Hostla Situla.
Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora,
 2. Ugotovitev sklepčnosti,
 3. Poročilo o delovanju Skupine DNŠ,
 4. Volitve v organe društva (Upravni odbor, predsednik, Nadzorna komisija, Disciplinska komisija)
 5. Volitve svetnika v Svet ŠOLS
 6. Volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS
 7. Razno
  Vloge za vse kandidature sprejemamo na sedež društva (DNŠ, Dilančeva 1, 8000 Novo mesto) do sobote, 26. oktobra 2019. Kandidature morajo biti poslane po pošti na zgornji naslov, s pripisom “Kandidatura – UO DNŠ/predsednik DNŠ/Nadzorna komisija/Disciplinska komisija”.
  VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA
  Po statutu društva lahko za ČLANE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA kandidirajo vsi, ki so v preteklem akademskem letu aktivno sodelovali pri večini projektov društva. Za PREDSEDNIKA DRUŠTVA pa lahko kandidirajo vsi člani Upravnega odbora društva.
  Kandidatura za Upravni odbor društva, predsednika društva, Nadzorno komisijo ali Disciplinsko komisijo mora vsebovati:
  – ime in priimek kandidata;
  – datum in kraj rojstva;
  – naslov stalnega prebivališča;
  – telefonsko številko;
  – letnik in smer študija;
  – podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršnega organa politične stranke ali njenega podmladka;
  – lastnoročni podpis;
  – potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu;
  – življenjepis.
  Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v priponki.
  Obrazec za kandidaturo prejmete na Infotočki DNŠ.
  VOLITVE SVETNIKA V SVET ŠOLS
  Kandidatura za svetnika v Svet ŠOLS mora vsebovati:
  – ime in priimek kandidata;
  – datum in kraj rojstva;
  – naslov stalnega prebivališča;
  – telefonsko številko;
  – letnik in smer študija;
  – podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršnega organa politične stranke ali njenega podmladka;
  – lastnoročni podpis;
  – potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu.
  Kandidaturo se vloži preko priloženega obrazca, do sobote, 26. oktobra 2019. Kandidatura mora biti poslana po pošti na zgornji naslov, s pripisom “Kandidatura – Svet ŠOLS”
  Obrazec za kandidaturo svetnika Sveta ŠOLS na tej povezavi.
  VOLITVE SVETNIKA V SVET ZVEZE ŠKIS
  Kandidatura za svetnika v Svet Zveze ŠKIS mora vsebovati:
  – ime in priimek kandidata;
  – datum in kraj rojstva;
  – naslov stalnega prebivališča;
  – telefonsko številko;
  – letnik in smer študija;
  – podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršnega organa politične stranke ali njenega podmladka;
  – lastnoročni podpis;
  – potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu.
  Kandidaturo se vloži preko priloženega obrazca, do sobote, 26. oktobra 2019. Kandidatura mora biti poslana po pošti na zgornji naslov, s pripisom “Kandidatura – Svet Zveze ŠKIS”
  Obrazec za kandidaturo svetnika Sveta Zveze ŠKIS na tej povezavi.
  predsednik Društva novomeških študentov,
  Jan Kruljac