Društvo novomeških študentov

z vami že od leta 1992

17. 10. 2018

Ekipa

Društvo vodi upravni odbor, njegov zastopnik pa je predsednik društva. Društvo ima tudi druge odbore (statutarni, disciplinski), ki se sestajata samo po potrebi. Najvišji organ društva pa je občni zbor (vsi člani društva), ki enkrat letno izvoli odbore in predsednika. … Continue reading

17. 8. 2012

Skupina DNŠ

Društvo novomeških študentov s svojimi tremi zavodi (LokalPatriot, Založba in knjigarna GOGA in Hostel Situla ) tvori Skupino DNŠ, skupino brez katere si Novega mesta ne zna predstavljati več nihče. LokalPatriot je danes več kot le blagovna znamka, prostor ali … Continue reading

17. 8. 2012

Poslanstvo

Društvo novomeških študentov je samostojna, nepridobitna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese novomeških študentov, se zavzema za njihovo uresničitev in skrbi za izboljšanje kakovosti študentskega življenja. Deluje na področju kulture, vzgoje, izobraževanja, sociale, športa in turizma. Društvo preko delovanja sooblikuje … Continue reading

17. 8. 2012

Vizija

Društvo novomeških študentov bo tudi v prihodnje zvesto sledilo poslanstvu. Svojo vlogo na področjih delovanja bo društvo krepilo premišljeno in inovativno ter s posluhom za okolico. Novi projekti se bodo uvajali v skladu s potrebami in pričakovanji študentov, ob tem … Continue reading