Poslanstvo

Društvo novomeških študentov je samostojna, nepridobitna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese novomeških študentov, se zavzema za njihovo uresničitev in skrbi za izboljšanje kakovosti študentskega življenja.

Deluje na področju kulture, vzgoje, izobraževanja, sociale, športa in turizma. Društvo preko delovanja sooblikuje aktualno družbeno, mladinsko in kulturno politiko na lokalnem nivoju ter študentsko politiko na nacionalnem nivoju.

Društvo novomeških študentov opravlja svoje poslanstvo preko svojih zavodov, partnerstvi z javnim in gospodarskim sektorjem, ter z ostalimi študentskimi in nevladnimi organizacijami.