Društvo novomeških študentov

z vami že od leta 1992

Festival Cvičkarija

Festival Cvičkarija je predstavljal novo smernico promocijskih in turističnih festivalov ter bil po dvajsetih letih delovanja študentski samo še po izvoru organizatorja. Na treh prireditvah-prizoriščih (Ljubljana, Maribor in Novo mesto) je festival predstavljal ter promoviral etnološke in enološke značilnosti Dolenjske.

Kot sta se razvili dve blagovni znamki, ki poosebljata Festival (Cvičkarija in AlwaysCvičk!), tako sta se izoblikovala dva vsebinsko ločena dela vsake prireditve znotraj Festivala Cvičkarija. Prvi, t.i. etnološko-enološki del, ki je podrejen predstavitvi Dolenjske kulturne dediščine ter tržnim vinogradnikom, in drugi, t.i. zabavni del, kjer se dogajajo koncerti slovenske avtorske glasbe.

Festival Cvičkarija je postal največji sejem Dolenjstva in eden večjih festivalov v Sloveniji nasploh, saj ga je leta 2012 obiskalo že 15 000 obiskovalcev.