Društvo novomeških študentov

z vami že od leta 1992

Ekipa

Društvo vodi upravni odbor, njegov zastopnik pa je predsednik društva. Društvo ima tudi druge odbore (statutarni, disciplinski), ki se sestajata samo po potrebi. Najvišji organ društva pa je občni zbor (vsi člani društva), ki enkrat letno izvoli odbore in predsednika.

Upravni odbor se srečuje na sejah, ki so ponavadi odprte za javnost in kjer zainteresirani dijaki ali študentje predstavijo svoje ideje za nove projekte. Naloga upravnega odbora je še potrjevanje in določanje članov svetov zavodov Skupine DNŠ.

Predsednik društva: Marjan Štangelj

Upravni odbor:

 • podpredsednik društva: Edin Muratović
 • resor za kulturo: Nejc Švent
 • resor za socialo: Maša Jevšček
 • resor za šport: Matic Markovič
 • resor za izobraževanje:Jan Rifelj
 • resor za informiranje: Gašper Beg
 • resor za zdravstvo: Kaja Stopar
 • resor za dijake: Edin Muratović
 • predsednica dijaške sekcije: Jerca Kristan
 • podpredsednica dijaške sekcije: Špela Bizjak
 • članica UO:Lea Simonič
 • član UO:Matic Škufca
 • član UO:Marko Kuzmanovič

Najlepši nasmeh društva najdete na Infotočki DNŠ: Anže Jantolek.