Društvo novomeških študentov

z vami že od leta 1992

Ekipa

Društvo vodi upravni odbor, njegov zastopnik pa je predsednik društva. Društvo ima tudi druge odbore (statutarni, disciplinski), ki se sestajata samo po potrebi. Najvišji organ društva pa je občni zbor (vsi člani društva), ki enkrat letno izvoli odbore in predsednika.

Upravni odbor se srečuje na sejah, ki so ponavadi odprte za javnost in kjer zainteresirani dijaki ali študentje predstavijo svoje ideje za nove projekte. Naloga upravnega odbora je še potrjevanje in določanje članov svetov zavodov Skupine DNŠ.

Predsednik društva: Jan Kruljac

Upravni odbor:

 • podpredsednik društva: Jan Strajnar
 • resor za kulturo: Lina Gorjup
 • resor za socialo: Tina Brkopec
 • resor za šport: Matic Markovič
 • resor za izobraževanje:Vita Maksl
 • resor za informiranje: Amadeja Lamovšek
 • resor za zdravstvo: Lana Klemenčič
 • resor za dijake: Mark Pečnik
 • predsednik dijaške sekcije: Aljaž Drenovec
 • podpredsednica dijaške sekcije: Zala Tavčar
 • članica UO:Anja Simonič
 • član UO:Jan Škufca
 • član UO:Matej Perše

Najlepši nasmeh društva najdete na Infotočki DNŠ: Gašper Beg.