Ustanovi se Dijaška sekcija, namenjena prenosu neformalnih znanj, ki so si jih mladi nabirali pri delu v društvu ali zavodih.