Društvo novomeških študentov

z vami že od leta 1992

NOVO MESTO, 30.09.2017

Društvo novomeških študentov vabi vse redne člane na Občni zbor, volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS, ki bodo v soboto, 21. oktobra 2017, ob 16. uri, v kavarni Hostla Situla.

Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora,
2. Ugotovitev sklepčnosti,
3. Poročilo o delovanju Skupine DNŠ,
4. Volitve v organe društva (upravni odbor, predsednik, nadzorna komisija, disciplinska komisija)
5. Volitve svetnika v Svet ŠOLS
6. Volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS
7. Razno

Vloge za vse kandidature sprejemamo na sedež društva (DNŠ, Dilančeva 1, 8000 Novo mesto) do sobote, 14. oktobra 2017. Kandidature morajo biti poslane po pošti na zgornji naslov, s pripisom “Kandidatura – UO DNŠ/predsednik DNŠ/nadzorna komisija/disciplinska komisija/Svet ŠOLS/Svet ŠKIS”.

Po statutu društva lahko za ČLANE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA kandidirajo vsi, ki so v preteklem akademskem letu aktivno sodelovali pri večini projektov društva. Za PREDSEDNIKA DRUŠTVA pa lahko kandidirajo vsi člani upravnega odbora društva.

Kandidatura za upravni odbor društva, predsednika društva, nadzorno komisijo ali disciplinsko komisijo mora vsebovati:

– ime in priimek kandidata
– datum in kraj rojstva
– naslov stalnega prebivališča
– telefonska številka
– letnik in smer študija
– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršnega organa politične stranke ali njenega podmladka
– lastnoročni podpis
– potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu
– življenjepis

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v priponki.
Obrazec za kandidaturo

Kandidatura za svetnika v Svet ŠOLS mora vsebovati:

– ime in priimek kandidata
– datum in kraj rojstva
– naslov stalnega prebivališča
– telefonska številka
– letnik in smer študija
– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršnega organa politične stranke ali njenega podmladka
– lastnoročni podpis
– potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu

Kandidaturo se vloži preko priloženega obrazca, do sobote, 14. oktobra 2017. Kandidatura mora biti poslana po pošti na zgornji naslov, s pripisom “Kandidatura – Svet ŠOLS”
Obrazec za kandidaturo svetnika Sveta Zveze SKIS

Kandidatura za svetnika v Svet Zveze ŠKIS mora vsebovati:

– ime in priimek kandidata
– datum in kraj rojstva
– naslov stalnega prebivališča
– telefonska številka
– letnik in smer študija
– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršnega organa politične stranke ali njenega podmladka
– lastnoročni podpis
– potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu

Kandidaturo se vloži preko priloženega obrazca, do sobote, 14. oktobra 2017. Kandidatura mora biti poslana po pošti na zgornji naslov, s pripisom “Kandidatura – Svet Zveze ŠKIS”
Obrazec za kandidaturo svetnika Sveta Zveze SKIS

predsednik Društva novomeških študentov,
Marjan Štangelj

28. 6. 2017

Z mentorstvom začneš stopničko višje

LJUBLJANA, 26. junij 2017: V Zavodu za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon, pobudniku vseslovenske akcije »Slovenija – mentorska država« so maj in junij že tradicionalno posvetili pobudi mladih za spodbujanje mentorskega povezovanja. Zaključuje se vseslovenska akcija, ki poteka pod sloganom »Vse v naravi kroži, naj zakrožijo tudi izkušnje.« Odvijajo se še zadnji dogodki in otvoritve mentorskih kotičkov po Sloveniji. Akcija poteka pod okriljem Tedna vseživljenjskega učenja, ki je največja promocijska kampanja s področja vseživljenjskega učenja.

Celotno sporočilo za javnost lahko preberete TUKAJ!